Påmelding Treninger Njård Alpint

Velkommen til Njård Alpin. Her finner du informasjon om påmeldinger til treninger og andre aktiviteter.

 

Vårt tilbud til barn kaller vi Alpinskolen, og vi deler inn barna i tre grupper etter alder. U8, U10 og U12. Vårt mål er å gi barna mestring og positive opplevelser gjennom morsom aktivitet som stimulerer grunnleggende skiferdigheter og fysiske egenskaper (barmark). Barna vil gjennomgå et mangfold av aktiviteter, og utfordringer. Øvelser, frikjøring, løypekjøring, park osv. Målet er å skape skiglede, varig interesse og en bred ferdighetsplattform å bygge videre på. Barna blir delt inn i grupper etter alder, og nivå. Innholdet og metodikken i treningen bygger på faglig forankrede prinsipper som bygger på NSFs langsiktige utviklingsplan

SKITRENING

Skitreningen starter i januar og varer frem til påske. I skitreningen for de minste vektlegger vi et høyt aktivitetsnivå, der barna skal ha det gøy og lære grunnleggende skiferdigheter gjennom varierte og motiverende øvelser. Vårt mål er at barna skal utvikle et bredt spekter av grunnleggende skiferdigheter, der balanse og svingteknikk er de viktigste elementene. I løpet av sesongen vil barna være gjennom frikjøring, øvelser, hopp og lek i parken samt intro til løypekjøring.

Vi tilrettelegger for mye situasjonsstyrt og oppgavestyrt aktivitet, der aktivitetene i seg selv stimulerer barna til å utvikle ønskede ferdigheter, fremfor overdreven verbal instruksjon eller tilbakemeldinger.

Vi minner om at vi ikke arrangerer nybegynnerkurs! Barnet må kunne å ploge og bremse.

REKRUTT GRUPPEN

De som melder seg på i denne gruppen, er de som er ganske ferske og ikke skal kjøre noen porter. Men de vil selvfølgelig være innom løypa i løpet av sesongen. Melder du deg på her, kan du velge mellom 1-3 dager i uken.

INNSATSGRUPPEN

For å melde deg på denne, må du melde deg på minimum 2 ganger pr uke. Disse vil kjøre mere porter enn rekrutt gruppen.Innsatsgruppene er fordi som skal delta på renn og være med på noen samlinger i løpet av sesongen.

TRENINGSTIDER

Treningstidene for U10 og yngre vil være tirsdag, onsdag og torsdag 17.30-19.30 

U12 vil være i Wyller onsdager 17.00-19.00

Oppmøte vil være på toppen av tårnbakken for alle gruppene (unntatt U12 onsdager som møter på toppen av løypa i Wyller)

PRISER

U8: 

Vinter: 1 dag 2900, 2 dager 3900, 3 dager 4500

Vår/Høst: 1 dag 2700

Ikke helårstilbud

 

U10:

Vinter: 1 dag 2900, 2 dager 3900, 3 dager 4500

Vår/Høst: 1 dag 2700

Helårstilbud: 7000 (besparelse 2900 eller 29%)

 

U12:

Vinter: 1 dag 2900, 2 dager 3900, 3 dager 4500

Vår/Høst: 1 dag 2700, 2 dager 3500

Helårstilbud: 8500 (besparelse 3000 eller 26%)

 

 

Vinterens treninger er nå åpen

U8 sitt tilbud finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/060D53B50C9D4C38B18CEBCC1E1FA9CE

U10 sitt tilbud finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/FCE0557AA12B46828EE0E1BC22B90E81

U12 sitt tilbud finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/9BD8C0CA5CC54F319EAED8F1282FAF4D

U14 sitt tilbud finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/DE9149F7CFD342B09979CB485B9DADFB

U16 sitt tilbud finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/DB58F751167842DEAE11ED1751E20715

Flyt freeski sitt tilbud finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/6C634F3E9C9E49478633F1FF7A7970B9

Veteran tilbudet vårt finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/njaard/25F2931D2B1A497E8FD2754C6AFEB3A3

 

INFO OM TRENINGER VIL ALLTID BLI OPPDATERT I SPOND. NÅR DU MELDER DEG PÅ, VIL DU BLI LAGT INN I RIKTIG GRUPPE




PÅMELDING SKITRENINGER HØSTEN 2022 OG VINTER 2023

Vi starter med skitreningene første uken i januar. Velg hvilke(n) dag(er) du vil være med på påmeldingen. 


GRUPPE:


PÅMELDING:
U8 født 2015-2017


Meld på her
U10 født 2013-2014


Meld på her
U12 født 2011-2012


Meld på her
Høstens treninger U12 og yngre 2022 (oktober-desember)


Meld på her