Alpinstyret 2022/2023

Ole Andre Hommefoss, leder
95018914
oahommefoss@gmail.com
Christoffer Moe
41123975
christopher_moe@hotmail.com
Mads Meltvedt
95013664
madsmeltvedt@gmail.com
Christian Hilmersen

92011206chilmersen@gmail.com

Richard H Hansen

95260162

richardhaavehanssen@hotmail.com