Påmelding Treninger Njård Alpint

Velkommen til Njård Alpin. Her finner du informasjon om påmeldinger til treninger og andre aktiviteter.

Barmark 01.05 - 30.09

U8 (5-7 år)
Påmelding
Tirsdager 18:00 - 19:00
Samhallen
U10 (8-9 år) 2014-2015
Påmelding
Tirsdager 18:00 - 19:00
Samhallen
U12 (10-11) 2012-2013
Påmelding
Tirsdag 19:00 - 20:00 og Torsdag 17:00-18:00
SamhallenVårt tilbud til barn kaller vi Alpinskolen, og vi deler inn barna i tre grupper etter alder. U8, U10 og U12. Vårt mål er å gi barna mestring og positive opplevelser gjennom morsom aktivitet som stimulerer grunnleggende skiferdigheter og fysiske egenskaper (barmark). Barna vil gjennomgå et mangfold av aktiviteter, og utfordringer. Øvelser, frikjøring, løypekjøring, park osv. Målet er å skape skiglede, varig interesse og en bred ferdighetsplattform å bygge videre på. Barna blir delt inn i grupper etter alder, og nivå. Innholdet og metodikken i treningen bygger på faglig forankrede prinsipper som bygger på NSFs langsiktige utviklingsplan

SKITRENING

Skitreningen starter i januar og varer frem til påske. I skitreningen for de minste vektlegger vi et høyt aktivitetsnivå, der barna skal ha det gøy og lære grunnleggende skiferdigheter gjennom varierte og motiverende øvelser. Vårt mål er at barna skal utvikle et bredt spekter av grunnleggende skiferdigheter, der balanse og svingteknikk er de viktigste elementene. I løpet av sesongen vil barna være gjennom frikjøring, øvelser, hopp og lek i parken samt intro til løypekjøring.

Vi tilrettelegger for mye situasjonsstyrt og oppgavestyrt aktivitet, der aktivitetene i seg selv stimulerer barna til å utvikle ønskede ferdigheter, fremfor overdreven verbal instruksjon eller tilbakemeldinger.

Vi minner om at vi ikke arrangerer nybegynnerkurs! Barnet må kunne å ploge og bremse.

REKRUTT GRUPPEN

De som melder seg på i denne gruppen, er de som er ganske ferske og ikke skal kjøre noen porter. Men de vil selvfølgelig være innom løypa i løpet av sesongen. Melder du deg på her, kan du velge mellom 1-3 dager i uken.

INNSATSGRUPPEN

For å melde deg på denne, må du melde deg på minimum 2 ganger pr uke. Disse vil kjøre mere porter enn rekrutt gruppen.Innsatsgruppene er fordi som skal delta på renn og være med på noen samlinger i løpet av sesongen.