U12 - 2007/2008

Velkommen til U12 gruppen i Njård Alpin. Her finner du informasjon om forskjellen mellom Rekrutt-gruppen og Innsats-gruppen. Gå inn på gruppen U12 HER for å se treningstidspunkter, årsplan og samlingsplan. 

Påmelding til trening og andre aktiviteter gjøres via medlemssystemet. Klikk her for å bli medlem


Om Innsats og Rekrutt


I Njård Alpin deler vi opp U10-gruppen (født 2009/2010) og U12-gruppen (2007/2008) inn i Rekrutt og Innsats.

Dette fordi vi har blitt en større klubb de siste par årene og vi vil i større grad kunne tilby treninger både for de som ønsker å kjøre porter og konkurranser, og de som kun ønsker å bli bedre på ski og oppleve skiglede. Barna vil på denne måten havne i en gruppe hvor alle ønsker den samme type treningen, og vi tror dette vil gjøre at alle får en bedre opplevelse av å være en del av Njård Alpin. Gruppeinndelingen handler først og fremst om hvilken type trening man ønsker, og motivasjon er det viktigste når dere velger gruppe. 


Innsats:

Innsats-gruppen er et tilbud for de litt mer ivrige barna, som ønsker å kjøre porter og være med på noen samlinger og renn. Vi vil jobbe med videreutvikling av basisferdigheter, og ha fokus på teknisk trening.

Innsats-gruppene vil kjøre mer porter enn Rekrutt-gruppene . Ellers går mye tid til øvelser knyttet til teknikk, som balanse, posisjon og tyngdeoverføring. Vi avslutter ofte med øvelser, stå på én ski, lek på ski eller en tur i parken.

I denne gruppen ser vi helst at barna melder seg på til trening minimum to dager i uken.

Vi oppfordrer også denne gruppen til å være med på konkurranser/renn i løpet av sesongen. Vi deltar på Oslo Cupen/Oslo Runden sine renn, Bama Alpinfestival i Ål, og Donald Duck Cup i Hemsedal.


Rekrutt:

Rekrutt-gruppen passer for både for nye og viderekomne barn. Her er det fokus på de grunnleggende ferdighetene, moro og lek. 

Rekrutt vil mesteparten av treningen kjøre øvelser. Ellers går en del tid på lek med elementer som bølgefelt, hopp, skogskjøring osv. for å trene balanse og for å ha det gøy. Rekrutt vil også kunne prøve seg på noe portkjøring.  


Portkjøring

Innsats for U12 og U10 vil ha portkjøring på treningene. For U10 vil treningen være i Tryvannskleiva tirsdager, onsdager og torsdager. For U12 blir det trening i Kleiva på tirsdager og torsdager, og i Wyller på onsdager. 

På onsdager er det bestemt fra Oslo skikrets at U12 kan trene i Wyller, og vi trener da sammen med og ved siden av de andre klubbene i kretsen. 


Treningstider

U10-gruppen (både Rekrutt og Innsats) har følgende treningstider:

  • Tirsdager 17:30-19:30

  • Onsdager 17:30-19:30

  • Torsdager 17:30-19:30

U12 Rekrutt har samme treningstider som U10-gruppen. Alle dager er det oppmøte på toppen av Tryvann.

U12 Innsats har følgende treningstider:

  • Tirsdager 17:30-19:30

  • Onsdager 17:00-19:00

  • Torsdager 17:30-19:390

U12 Innsats har oppmøte på Tryvann på tirsdager og torsdager, og i Wyllerløypa på onsdager. 

Påmelding

Meld dere på gjennom nettsiden – trykk enten på ”logg inn medlem” hvis dere allerede er medlem av Njård eller på ”bli medlem” hvis dere ikke har vært med i Njård før. 

Dere melder dere på Innsats-gruppen eller Rekrutt-gruppen på påmeldingen på nettsiden. 

Velg for eksempel ”Alpintrening INNSATS 2018. Født 2007 (12 år)” eller ”Alpintrening REKRUTT 2018. Født 2007 (12 år)”, ettersom hvilken gruppe dere vil være med i. 

Om bytte av gruppe

Det er visse retningslinjer for bytting av gruppe. Det er mulig å bytte gruppe fra rekrutt til innsats eller omvendt i løpet av sesongen dersom man finner ut at man ønsker det. For å bytte skal man ta kontakt med trener for gruppen sin eller kontakter ansvarlig for alpinskolen, Nora Sofie Bruun. Dere vil få svar fra henne når bytting er gjennomført. 

Det er viktig at alt av bytting blir formidlet til Nora, slik at vi kan holde styr på lister og informasjonsflyt. 


Har du noen spørsmål? 

Ta kontakt med Nora Sofie Bruun på 95485054 og nora@njaard.no