Fagstoff


For at trenere, foreldre og løpere skal ha en felles forståelse for aktiviteten vi driver med, har vi laget en sportslig filosofi som vi håper at alle leser og setter seg inn i.

Njård Alpins Sportslige Filosofi - vår egen "bibel"


 https://www.skiforbundet.no/alpint/trener-hjornet/fagstoff-bredde-og-utvikling/    Skiforbundets offisielle modell for langsiktig utvikling

NSF Trenerhjørnet - Samling av diverse fagstoff innenfor skiteknikk, barmark, treningsmetodikk etc.

Olympiatoppens treningssider - Masse god informasjon, video og treningstips for basistrening, styrke, utholdenhet osv...

Aktivitetsbanken - Et inspirerende hjelpeverktøy for trenere og løpere for planlegging av både barmark og ski