RACING U14

Velkommen til Racing gruppen i Njård Alpin. Her finner du informasjon om treningstider, aktivtiteter, kontaktpersoner, trenere etc.  

All info om sesongen ligger ute på spond. Da vi bruker Spond som informasjonskanal. Du vil bli lagt til der når du melder deg på treninger.